Сообщения

ДІЛОВОД

Изображение
Діловод - спеціаліст, що веде канцелярські справи. Будь-яка установа, організація і підприємство відображає свою діяльність в численних службових документах: рішеннях, розпорядженнях, наказах, планах, графіках, звітах, довідках, доповідних записках тощо. Діяльність, яка охоплює документування і організацію роботи з документами, називають діловодством. Здійснюють цю роботу діловоди - співробітники діловодних служб установ, підприємств, організацій. Праця діловода є необхідним елементом у складному механізмі управління в будь-якій установі, і тут йому допомагає досконале знання своєї установи, функцій його структурних підрозділів, питань, якими займаються співробітники. Діловод працює в органах державного управління, в архівах, проектно-конструкторських організаціях, в апараті управління підприємствами. Коло обов'язків, що виконуються діловодом в різних установах, організаціях і на підприємствах, однакове. Обов'язки діловода: - приймання та реєстрація

Оформлення документів за новим ДСТУ 4163:2020

Изображение
  Основні зміни стосуються такого: застосування електронного документа з паперовим носієм інформації; умов проставляння штрих-коду або QR-коду та КЕП (ЕЦП); вимог до оформлення деяких реквізитів організаційно-розпорядчої документації; під час підписання документів посадові особи замість зазначення П. І. Б. мають вказувати лише ім’я та прізвище. Зверніть увагу, що відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5 (далі — Правила діловодства), оформлення реквізитів організаційно-розпорядчої документації та порядок їх розташування поки що мають відповідати ДСТУ 4163-2003. Нагадаємо, що наказ Міністерства юстиції України має вищу юридичну силу, а отже, поки не буде внесено змін до Правил діловодства, не вважатиметься поруш
Изображение
 ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЇ  

Критерії кваліфікаційної атестації

Професійно-теоретична підготовка Професійно-практична підготовка Бали Критерії оцінювання навчальних досягень Бали Критерії оцінювання навчальних досягень 1 Учень, слухач має незначні базові загальні знання з предметів: діловодство, українське ділове мовлення, інформаційні технології в діловодстві. Відповідь учня – елементарна, фрагментарна, характеризує початкові уявлення про предмет вивчення. За допомогою викладача виконує із значними труднощами окремі елементи практичних завдань. Має загальні знання з основних відомостей пов’язаних з роботою на комп’ютері. Під час відповіді та виконання практичних завдань допускає суттєві помилки. Знання потребують постійного корегування. Без присвоєння кваліфікації. 1 Учень, слухач має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання, пов’язані з обробкою документації під прямим керівництвом майстра виробничого навчання, а саме: приймає та реєстру

Сторінки